ایران فلاشینگ، مجری تخصصی فلاشینگ نما و پوشش‌های فلزی ساختمان